vorige (p101) pag: sub: grafisch tekst volgende (p103)
    102 InfoThuis      04:07:12
                 nieuws
                   1/3
                index 101
                    
 Steun provincie bij verduurzaming   
 bedrijventerreinen           
 De provincie zet in op het duurzamer en
 aantrekkelijker maken van       
 bedrijventerreinen.          
                    
 Een belangrijke beleidslijn in het   
 provinciale bedrijventerreinenbeleid is
 het streven naar duurzame en      
 toekomstbestendige bedrijventerreinen. 
 Er zijn twee subsidieregelingen van de 
 provincie Zuid-Holland waar gemeenten 
 en bedrijven(terreinen) gebruik van  
 kunnen maken.             
                    
 Als de aanvraag aan de voorwaarden   
                    
                    
    Zie ook www.infothuis.tv