vorige (p105) pag: sub: grafisch tekst volgende (p107)
    106 InfoThuis      04:19:42
                 nieuws
                   1/3
                index 101
                    
 Dreigend tekort administratief     
 personeel               
 Er dreigt een tekort aan hoge opgeleid 
 economisch administratief personeel,zo 
 meldt het UWV.             
                    
 De vacaturemarkt in Haaglanden vertoont
 in 2021 enige tekenen van herstel. De 
 vraag naar economisch-administratief  
 personeel neemt zelfs sterker toe dan 
 van het totaal.            
                    
 De gelijktijdige daling van het aanbod 
 van werkzoekenden in economisch-    
 administratief werk leidt tot meer   
 spanning op de arbeidsmarkt. Die    
                    
                    
    Zie ook www.infothuis.tv