vorige (p106) pag: sub: grafisch tekst volgende (p108)
    107 InfoThuis      04:22:40
                 nieuws
                   1/2
                index 101
                    
 Afvalscheiding met E-wagens aan    
 Zuiderstrand              
 Er is een pilot gestart met      
 afvalscheiding met e-vrachtauto's op  
 Zuiderstrand in Den Haag.       
                    
 Hiermee gaan de horecaondernemers voor 
 groene afvalverwerking. Ze hebben hun 
 bedrijfsvoering omgegooid om      
 afvalverwerking groener te maken.   
                    
 Zo zamelen de ondernemers afvalstromen 
 apart in. Het ophalen gebeurt precies 
 wanneer nodig in plaats van op vaste  
 momenten. Dit gebeurt dan met     
 elektrische wagens in plaats van    
                    
                    
    Zie ook www.infothuis.tv