vorige (p107) pag: sub: grafisch tekst volgende (p109)
    108 InfoThuis      14:47:19
                    
                    
                    
                    
                    
 Haaglanden               
 In Haaglanden steeg het aantal WW-   
 uitkeringen in augustus 2019 met 0,7%. 
                    
 De spanning op de arbeidsmarkt is in  
 Haaglanden halverwege 2019 verder   
 gestegen. Voor bijna twee derde van de 
 beroepsgroepen is de arbeidsmarkt krap 
 tot zeer krap. Vraag en aanbod op de  
 arbeidsmarkt sluiten niet altijd goed 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
    Zie ook www.infothuis.tv