vorige (p110) pag: sub: grafisch tekst volgende (p142)
    111 InfoThuis      12:18:45
                 nieuws
                   1/2
                index 101
                    
 "Kinderen mee laten bepalen op school" 
 De Stichting voor Passend Onderwijs  
 Haaglanden heeft onderzocht hoe er een 
 school kan komen waar kinderen mee-  
 bepalen wat er gebeurt.        
                    
 Op die manier kunnen kinderen zich het 
 beste ontwikkelen,aldus de stichting. 
 Een van de adviezen uit het onderzoek 
 is het vormen van een speciale     
 kinderraad.              
                    
 Die kan dan meepraten over het     
 onderwijs. Het enthousiasme van de   
 kinderen is groot. Volgens hen is het 
 in de ideale school belangrijk dat er 
                    
                    
    Zie ook www.infothuis.tv